I. WARUNKI REZERWACJI

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie ustalonej w ofercie.
2. Indywidualna oferta jest każdorazowo przesyłana droga mailową do Gościa.
3. W ofercie przedstawianej dla Gościa zawarta jest kwota za cały pobyt Gościa,kwota oczekiwanego zadatku oraz termin wpłaty zadatku.
4. Po upływie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku, w wypadku braku wpłaty, Pensjonat nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na jego wpłatę oraz przetrzymywania rezerwacji.
5. W wyjątkowych sytuacjach (tj: rezerwacje jednodniowe dokonywane w dniu lub w przeddzień przyjazdu i zakwaterowania Gościa) Pensjonat dopuszcza formę potwierdzenia rezerwacji droga mailową lub telefoniczną , bez konieczności wpłaty zadatku
6. Jeżeli Gość wpłacił zadatek, a mimo to nie pojawił się w momencie rozpoczęcia doby hotelowej – najpóźniej do godz.23.00 w dniu planowanego przybycia i nie powiadomił o tym Pensjonatu, wówczas wygasa zobowiązanie do wynajęcia pokoju oraz przepada zadatek wpłacony przez Gościa.

II. WARUNKI REZYGNACJI Z REZERWACJI POKOJU HOTELOWEGO

1. Jeżeli Gość dokonał rezerwacji ( wpłacając zadatek lub w inny sposób zaakceptowany przez Pensjonat) a mimo to zrezygnował z pobytu informując o tym Pensjonat w terminie krótszym niż 31 dni przed planowanym dniem przyjazdu, Gość ma możliwość wykorzystania wpłaconego zadatku w terminie do 3 miesięcy od dnia rezygnacji, pomniejszonego o 20% kosztów manipulacyjnych, liczonych od wartości całego pobytu

III. ZAGADNIENIA FINANSOWE ZWIĄZANE Z POBYTEM

1. Pensjonat nie zwraca kosztów w przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa z Pensjonatu, niż to było ustalone w umowie rezerwacji, jeżeli nie nastąpiło to z winy Pensjonatu.
2. W nagłych sytuacjach, jak choroba lub śmierć kogoś z rodziny, pensjonat wystawi voucher na niewykorzystaną kwotę pobytu, pomniejszoną o 20% kosztów manipulacyjnych, liczonych od wartości całego pobytu. Voucher będzie ważny w terminie 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia.

Villa Lessing, ul. Parkowa 23 57-320 Polanica Zdrój, tel. 74 87 36 361, www.villalessing.pl e-mail: recepcja@villalessing.pl